Курсът по Педагогическа диагностика е предназначен за студенти от Магистърската програма по Предучилищна и начална училищна педагогика.