Курсът е предназначен за студенти магистри, спец. ПНУП, ЦХН