Курсът е предназначен за студентите от 3 курс на ЦХН, специалност ВО