Курсът е предназначен за студенти от специалности ¨Журналистика¨, Психология и ¨Връзки с обществеността¨, 1 курс