Дисциплината е задължителна за студентите 3-ти курс, редовно и задочно обучение.