За студенти от бакалавърска програма „Връзки с обществеността” редовно и задочно обучение