Курсът е предназначен за студентите спец. ВО и Журналистика, 2 курс