Курсът е предназначен за студенти от специалност "Психология"1 курс, редовна и задочна форма на обучение