Курсът е предназначен за студентите от първи курс редовно и задочно обучение в ЦХН.