Курсът е предназначен за студенти от спец. Журналистика, 3курс, редовно и задочно обучение.