Курсът е за студенти от специалност "Връзки с общественосттa"  за 3 и 4 курс, задочно и редовно.