Курсът е за студенти от специалност ¨Социални дейности и консултиране¨ - 2 курс, редовна и задочна форма на обучение, 2013 г.