Курсът е за студенти спец. Социални дейности, 4 курс