Курсът е за студенти от специалност ¨Социални дейности и консултиране¨, 3 курс,задочна форма на обучение, 2013 г.