Курсът е за студенти от специалност ¨Социални дейности и консултиране¨, 1-ви курс, редовна и задочна форма на обучение, 2012-2013