Курсът е предназначен за студенти от специалностите Връзки с обществеността, Журналистика и Социални дейности и консултиране, редовно и задочно обучение.