Курсът е предназначен за студенти от специалност ¨Социални дейности и консултиране¨, 3-ти курс, задочна и редовна форма на обучение, 2012-2013