Курсът е за студенти 4 курс специалност ¨Социални дейности и консултиране¨, 2013 г.