Практикум по Връзки с обществеността II част е предназначен за студенти 4 курс, специалност ВО, редовно и задочно обучение.