Курсът е предназначен за студенти от специалност Социални дейности и консултиране и Връзки с обществеността, 4 курс, редовна и задочна форма на обучение