Курсът по Пресжурналистика е предназначен за студенти от специалностите: Журналистика, Връзки с обществеността, Обществени комуникации и социална психология.