Курсът е предназначен за студенти от специалности Журналистика и Връзки с обществеността, 2-ри курс, редовна и задочна форма на обучение, 2011/2012 г.