Курсът е предназначен за студенти от специалност ¨Психология¨, 2 курс,редовна и задочна форма на обучение, 2013г.