Курсът е предназначен за студенти от специалност Журналистика, 3 курс, редовно и задочно обучение, 2011/2012 г.