Курсът е предназначен за студенти в бакалавърска програма на ЦХН