Курсът е за студенти от специалности ¨Социални дейности и консултиране¨ -3 курс и ¨Психология¨ - 2 курс, редовна и задочна форма на обучение, 2013 г.