Курсът е предназначен за студенти от специалност Връзки с обществеността, 2 курс, редовно и задочно обучение.