Курсът е за студенти от специалности 'Връзки с обществеността' и 'Журналистика', 1 курс