Курсът е предназначен за студенти от специалност ¨Психология¨,1 курс, редовна и задочна форма на обучение, 2014 г.