Курсът е за студенти от специалност "Телевизионна журналистика", 3 курс, задочно и редовно