Курсът е предназначен за студенти специалност Журналистика, 1 курс, редовно и задочно обучение.