Improve your English - Practical English Exercises Курс по общ английски език, насочен към по-нататъшното развиване и затвърждаване на основни езикови компетенции –ниво А2-В1 и специализиран английски език за студентите от ЦИТН и ЦХН.