спец. "Психология", 3 курс, редовна и задочна форма на обучение