Курсът е предназначен за студенти 1-ви курс, бакалавърска програма, ЦХН.