Курсът е за студенти от специалности "Социално консултиране и психология" и "Социални дейности и консултиране", втора година