Курсът е за студенти от магистърски програми "Детско-юношеска психология", "Социално консултиране и психология" и "Социални дейности и консултиране", първа година и за студенти от бакалавърска програма "Психология", четвърти урс