Курсът е предназначен за студенти спец. Психология, 3-ти курс, бакалавърска програма