Курсът е за студенти от бакалавърска програма в ЦХН.