Курсът е предназначен за студенти 1-ви курс, редовно и задочно обучение в ЦХН.