Курсът е предназначен за студенти от спец. ПНУП, редовно и задочно обучение, магистърски и бакалавърски програми. Базов курс за бъдещи педагози, насочен към овладяване на педагогически компетенции и култура.