Курсът е предназначен за студенти спец. Психология, 4-ти курс, редовна и задочна форма на обучение в ЦХН.