Курсът е за студенти спец. Психология, ОКС Бакалавър, редовно и задочно обучение