Курсът е предназначен за студенти в бакалавърска програма, спец. ПНУП, 1-ви курс, задочно обучение.