Курсът е предназначен за студенти от хуманитарните специалности на ЦХН, ОКС "Бакалавър".