Курсът е предназначен за студенти спец. Психология, 2-ри курс