Дисциплината запознава студентите със съвременните технологии за дизайн на потребителски интерфейс на приложения. Разглеждат се Microsoft технологиите за разработка на универсални приложения и мултиплатформени мобилни приложения.