Курсът е предназначен за студенти редовно и задочно обучение.