Курсът е предназначен за студенти спец. Психология, 3 курс, редовна и задочно форма на обучение