Курсът е предназначен за студентите от втори курс в Центъра за юридически науки, ниво А2.