Мултимедийни технологии, редовно и задочно обучение, магистър